Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

Ty Huu Doc Ngoc

Andeas Manolioudakis, đồng sở hữu của triển lãm Space M-art ở Athens và kiến trúc sư Kiriakos Katsaros đã cùng bàn bạc với chủ sở hữu của ngôi nhà để biến một có diện tích 160 mét vuông thành một không gian sống vô cùng hiện đại. Họ đã khéo léo kết hợp màu xám của sàn nhà với những và đồ màu sắc nổi bật. Ngoài ra, khiến ngôi nhà trở nên sáng sủa với ánh sáng thiên nhiên.

e25725353b4121476ceb32601e720abb Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

8d8b6e5aba16c8ed939db00e49684460 Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

75bee87054dc9dc2fb76136e1c127740 Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

79ea2dbabd377c55c4432101835fadb2 Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

265a1fc84c0df31bf3d3e6ffba952fa3 Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

368719 a Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

514837d6e193ac81374b8be69f121957 Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

bb2a0cee1fba989bf0f5d4f5017aaedf Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

c566aca7a990c5d10552ed723f2165fc Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

300x250 Biến tầng hầm để xe thành không gian sống vô cùng hiện đại và sáng sủa

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>