Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

Ty Huu Doc Ngoc

Ngôi nhà nguy nga mang tên nay sở hữu vị thế độc đáo tại Koh Samui, được Marc Gerritsen thiế kế nhằm mang đến không gian nghỉ dưỡng tuyệt vời cho mọi người khiến đây.

f0d6ea5a49f5bec371fa453c2c60a53f Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

fb6c9024b9e7e447a2b7c900d3fd3a3b Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

fe21c7257c6555b40f5c60a45641191e Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

1faee19da14f2269862d485ab6adb4d1 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

2ad23ef06e95ca349c5354c39fe46299 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

2b2854b23bbd057112ebc8a987352fe3 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

2d07da50c643edd2b3cde5e80d09069a Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

4d46a95dbb64ccabb627c7dc4fcf33dc Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

5bb274f3d7f5c276b0be2f0f20877a28 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

5cea6fe91f9dfc3cb662f33b7da8ef82 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

7bbde5e6a6cdc1b6304c624f490243af Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

8e5b360b300c36e31262b44103e187c6 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

8fdd0217efb9841f8965b7471953ee15 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

24a4b2a6a0113c230267e04d6d3abb7f Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

195ee431c4ad37ee5d7ccceaf8663584 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

477daa194f22150d66649a4f1c4b8055 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

603dfde1c06b1b280d473bb79a915d42 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

940b264a9108c898d4422d7ae25f176c Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

5113c53a41a03700a40293e4cb80b7ec Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

06565dea2241e486abafd6d6a204e38d Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

7770eca46c56c5754a709b3a771d46d2 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

50344b3f4046f6c13b158b5ab401a6fb Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

65214c40f86339918b3350c967772f4f Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

375710 a Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

52710275d73ba49ea72e95234e776f8a Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

a8493e39a08069dee5010291b0c6f2bc Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

ac1f4fb38c1b8c0e5d01fd238b9b11e6 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

c06da6a6c5a9eeb30f71755d9ad1f0b7 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

c3600a618bb756436dfcf591c1c67703 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

e4578bf56c7cc72cfe7f31249b0b7c2d Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

ec373c6f875c1d7dd53ed6ba4fe3206c Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

Theo decorreport

300x250 Không gian nghỉ dưỡng trong ngôi nhà Naked House ở Thái Lan

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>