Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

Ty Huu Doc Ngoc

Ngôi nhà mang tên này nằm tại thiên đường biển Phuket, Thái Lan đuợc A-cero, Joaquin Torres Arquitectos & xây dựng nhằm mang đến phút giây tuyệt vời cho mọi người khi đặt chân đến đây.

d6d7b3921544544759eee0166f6b983c Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

d91bbfdce60571cebf0b1347c7da0942 Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

49b5651d8d2fb18c00907f27d5128d71 Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

52ceeeda785a0d0eac1d8aca29a00b16 Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

59c980eb9332b8ebe4ba4cd077c18b10 Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

85a3afd0e557f8de3805d2761976a148 Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

534ed597ef31b2d5dc50d1e53b39ec96 Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

5375e0e03716e71d78e821d53b642cb1 Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

376391 a Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

09511727ed220ffd8e1c0be798eca42d Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

b8c71d2ca43d6a3cadeaa0d861083c41 Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

Theo decorreport

300x250 Ngôi nhà nghỉ dưỡng tuyệt vời ở bãi biển Phuket

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>