Ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico

Ty Huu Doc Ngoc

Để thích nghi với sự chênh lệch nhiệt độ giữa ngày và đêm khá cao tại Mexico. PRODUCTORA đã thiết kế nên ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico.

27780612d9e343734a3b946cd4ce5317 Ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico

0fbc6829724a55f45e03f28d2fd8885a Ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico

2f37e9b30ed9860e6847b453e3a46a9f Ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico

32aeede8d224bf96965c8ab6b8b9da55 Ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico

92af773b529b71a941775adda252221b Ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico

361b2b64902c38ee97af180a9438efb7 Ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico

3417dc15047c2e77d70251035d51486e Ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico

300x250 Ngôi nhà với kiến trúc khá lập dị giữa lòng sa mạc bỏng rát của Mexico

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>