Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

Ty Huu Doc Ngoc

này được cùng giản dị nhằm hài hòa với khu vườn nhỏ, xinh xắn cùng hồ nước lặng sóng bên ngoài, giúp mang đến không khí hiền hòa, thanh tịnh cho chủ nhân.

ee255751f68e710f3daf24564ec4bde0 Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

4f69e5cb13733577b3a25273d0e222bd Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

069f8d62bb17ab1398eb156e48570089 Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

342e99c77303696d096e67bd080b149e Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

69185b5557f00b5199c0620e55ac0b26 Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

372601 a Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

2902651c386f53a69bf5d3e9a8d64061 Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

da09f663556182fa68a99f35298cc7a1 Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

e8f7bfb6aec855861895fb131aa90ed0 Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

300x250 Ngôi nhà xinh xắn hiện đại do KTS Turnbull Griffin Haesloop thiết kế

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>