Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

Ty Huu Doc Ngoc

314 Architecture Studio là tác giả thiết kế nên ngôi nhà tuyệt vời này tại Glyfada của Hy Lạp. Cùng hiêm ngưỡng vẻ đẹp đầy ấn tượng của ngôi nhà ba tầng này !

fef41c22227695c487362b15d54136d1 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

0aa3ba5f334545e310df8bd76b736ea9 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

4bd4a722b681d0e9b768d776338c45f6 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

21d3888aeb90f023d7b27d1d8a294472 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

5604ec811c16cc175b2216617246e730 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

53841e1fb5bb5d32d6f99a8710867141 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

a139cc70c85eddb0c95d213540be27c0 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

cac4001e73e9013627fe5158cc650503 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

d4e9c79f2d4300d0f5dbf8b7152af204 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

300x250 Ngôi nhà 3 tầng tuyệt vời tại Hy Lạp

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>