Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

Ty Huu Doc Ngoc

Ngôi nhà mang , lạ mắt này do KTS . Nó nằm giữa trung tâm lịch sử của Ferragudo, Portugal. Ngôi nhà này sẽ mang đến một khái niệm mới trong việc thăng hoa cùng nghệ thuật trong kiến trúc.

f188807e4f7ca1e3f722caa22aa850d9 Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

6f798cdf8bf445f7c0a611176b341a0d Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

7a70af732c0b96d6df162c9c612e2231 Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

7afef17295cf14b27a24176abb9e21f9 Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

8ad634a88e46ad27ff58637a32619985 Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

519f70094f7db9ba4d83af9d3dbaaddb Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

882d72d52d941e7b20d0de592ee1ee2c Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

4662e0ae9e44e18ef7f3df5b4cae0544 Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

371381 a Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

a2b064f3a3985d3c8a2e1c40babc7c4d Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

e5b8d8c27f85534342e6470d112ed07a Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

300x250 Ngôi nhà mang hình khối độc đáo, lạ mắt ở Portugal

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>