Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

Ty Huu Doc Ngoc

Tên gọi của ngôi nhà cũng nói lên vẻ đặc biệt của nó. Với thiết kế của nhóm kiến trúc sư Kovac, là niềm tự hào của chủ nhà bởi vẻ ấn tượng và nét hiện đại trong kiến trúc của nó.

b994a2d74fe31f6ece5dcf07d32a8f13 Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

3afce45b76aaadc40c38203211eec2c7 Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

6ca63370f43ab96fb77a068ee6c712ec Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

8bb20751b133d55506f75adecfb487c8 Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

9a0ac9388186cc906491b7eab4fdc1f0 Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

14d60832597f4366a7d09f073759f920 Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

739fd686a889319cfc1b90acbcb36188 Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

364868 a Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

698300f67144341ecfd73d71f3d970a7 Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

b94caeb04b8e00be6781bace12c14ff8 Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

300x250 Ngôi nhà Sycamore house hiện đại do nhóm kiến trúc sư Kovac thiết kế

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>