kiến trúc cần Thơ Villa

Mẫu thiết kế cần Thơ Villa

D3A_Cantho01 Do mong muốn của chủ nhà, thay vì sử dụng các vệ sinh riêng, thiết kế bố trí một khu dùng chung mà thôi. Trong đó tắm và bồn cầu nằm trong, còn lavabo đôi ở ngoài ngay cạnh hành lang chung, như vậy nhiều người có thể cùng sử dụng một lúc. Chủ nhà more »