Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos

Ty Huu Doc Ngoc

được thiết kế bởi hãng   có vị trí tọa lạc tại Guajuara, Brazil. Ngôi là một tổ hợp sáu không gian vuông vức được chia thành hai khối chính. Phần trước và phía sau chừa hai không gian trống giành cho khu vực rarage và sân chơi. Khối bên trái với khoảng thông tầng lớn, xuyên suốt cung cấp không gian nội thất liên thông tạo cảm giác vô cùng dễ chịu, trong khi khu vực bên phải là các phong chức năng. Một cầu thang sắt có kết cấu nhẹ nhàng tạo điểm nhấn và kết nối hai khối , ngoài ra nó cũng đóng vai trò như một tấm ngăn giữa khu vực phòng khách và garage bên ngoài với phần sân vườn và hồ bơi bên trong.

1R6dh GpiILlxN36xhLapurWtpHXEUeu5iz0CUDbmg3tm8EklJGALnUoczVY5l4LrbSyt7mamj7l7V amHeXxKT3tLFIzcpTOICCDrjgZOWmv BOP0I Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos ACrtkDR3eRepp6zW2O1AluhTk5Sr0r sxiVnaaPmz Cf UGVJRSWX1UR pWuJo C dR87oA7t15Ow5inOD5JbJrwQlKpagm9vwCI2aI2xdUUatYtVOs Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos ApFtuC0oDQQZOfbrvKf8shNbLewrrO1jkyRhWLP4bR77AzKhrx4u1RPimc6ER3PhksEo48wih9AOlP2sxB9fRC2VejjykP5SLrKXIkAAaR6ePn3ieys Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos DLjTCOfqeT9EZ6ew8ww1tpGxGkhvs6UXlyQgWYGUnK4reyw LObMTM4zJUmuuHUJHxuQFdqaWgvh9GuCiI3shzLacaCzBmLJYdEhjZU tuEuM3j00rs Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos h3i0 AOGUDrWwdSG9RhDbtgBukebg7ogO0sDy4GVLuudn4itKbB2MxlsKO70lWjIQp9E4G9PGWZHjArlHQNXk2wklC5zJF91NUnagkzXPBSCcy4muTQ Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos HnLiQj8azeAobtnbWWLSigKkze2jsplMqKJido3N7sBxyKdo5Rfs I01 iHh7frPBul8GNsLmyOUzK0QMGwYJoEW90wotIW5BjAdfGNbHmErsoGZ2UM Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos j1HsBxJVJNVqiNJMP4wX5Y1XCkfhXWN7euOLtaW3sTpWP d65N2NP2rgI5GfWmrLWZuoU9Rhvp GkSYN8m2kPNrELzL5CpNYjrxyr2YKucoK4t64C0 Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos pzzWQjUX IV7sZ6ZOLMMC611WYWtG4YN2TBlsH6XiKaxSojKwj7APUrZ9yiyLD7cjWfNMLGv5Y9R379tPAAxcqPHfRmNHV1Zcc q4W6ZWksGQAQwdKM Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos Q5Ex2HGF 0QLbKowrG7 N SeKgXqqINz87qeAQi8OSs4BvwBmPfZmE4FVtLTkQQmB2L8B7on71yb99kkY UJ6dM3HOiJdBsCoDWzDlx235l72fBK5X0 Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos r40zxhdUMR7W2d3un9TprBSXfzkPoSOTYZ06fIAWJSe1EaJUfci1CcCVk73qCNbKp9u Jp0CLYf4trdl TmNF1BVqst99Voa JJofwZnoVc4tqppCU Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos t4sTbdXjDbSLMgswVwAitWhm nNAcpijvmCNaBMVLMJnQe f goj7z07ZtWaRIdpcL2YnLdx3yGkqglJYVjGynvqX3z Ktaakx49ZzoeJ5Bx7hAMiYE Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos vEbQHSHZYaYrqx4p9U3tEemnEUXgkZXku5Ayg7K6fl6whAdI9xQGfXrDapbmMHY9PT6hGc88kDdRmBaN30CLl7a7bUVhzGkUbk5we0RL5wV9QuTp8Hg Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos vPA UmwSTpjHLXIplNkDMCu13S2tN 4FwHof4zndGMUHrxUNFJY52f05BzhrUacuG0bRwbzssoP GCnMiuVty1 Af5vIXUtj6XeW9Ux57HAo95fxe0w Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos vWdQ4DD0xIpg4 bzy8qcoyiKov2ZkkXU4DIyIvS1viZQgdX7LnNZNIbexjJQDTTjIozkEYMqXHjejUAtAnNBOd65b3hqzzbt5 U6 etAqryjc0t mPs Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos w0C1OnI1bUmXDQkaLm4Uf2jV5rxGcScrtQyyg3FtVvvm PdBW5F S Y PUVCfjzdKmqZas7fROpI8 dLpNRbHFfKSK0JNa109 SyeKW0d7KGsUiI2E Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos yk MlyR7qbTq Dm7P5vK ex0PIkcOAmLwzRrHufuIUhv9kDXQ2SlvaFH9gdhVjylXMSXbWQUiWTg GiMfvguAjssD0KImp4ScIjTWK5GQYuL5pIpJhc Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos ZuuPouzzTl5yjXmIWd8FNSMfBy6 YuJD920jrRXdh0k Oplr8B3 OQiQcnBT4eVisNc7gqmALEaJVVA8SiHnW96C3ltvunDEq8eO mdYRPOCaWlgAVg Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos ELoYkJPGr 1tzcbIEle6dgy74BzTVBNWExn 9s3kYwaGIqxiA9AidxJb7mI9hiQd AsRzkfFzOLaR5fKp2M3bDiMWCZ7LhJQI0UtyTBlC1uKpj rdzE Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos JDGCUfpFByPK7qC580POYo SEP BkeStBB3Xm ES4yfhXLgmQcM9HN9mInGv3FnZ5 ARGzZeaeqa0wjaUV4hXMDQQqt3f Z3f0A krz7qt2CB0wUQc4 Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos nLeulEmgVb681ar8zUhnkn5D7RxCLQWcmNjZZ VAAh5sMhreqwN7wTEK3m5xzTZ4JejIgpr1oSYfVapX8RMj8vUDzm2k76owV7yGU7qL1uE6wOVJd7Q Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos R7rgV1w4ZaOAE4AJROiwAVSxMAQa4vyfuxJTZwYMw4nrv0av6Po8B0gCT2y29SLSj04O1JOpK6WYQOF2O94oPGqeMpNhYEXvHaX9lff7vDkHTTCRo2s Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos rkUWHfzmE3JCAtRzeaLHHRjl4rNljEtTz7mrpPqRUOGfQA zvfxuHjfQVN1Si5j Iu0r9fJbk7GOK7bm5zeJT5IU3QucgRXUsKdYUtwWgjevo4KD7AA Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos YUdlkWFF4YVlKOwouzfZy7CKa4k29PMvZhc3FGoA6L GUOmjtuhTJeFNVsomQ HrIrDEWdkrUWdheWUJy4vcNA xJ KqqhaAe7WTKEeZwF0kvBZxfGk Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos

Công ty CP ĐT CXD Không Gian Đẹp – 12/2011

(nguồn freshome.com, ảnh :Marcelo Scandaroli )

300x250 Ngôi nhà Casa Acapulco | Hãng Flavio Castro Arquitectos

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>