Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

Ty Huu Doc Ngoc

Một tại Chicago, Mỹ vừa được thành nhà ở cho một gia đình 7 người. Được thiết kế lại bởi Sullivan, Goulette & Wilson, ngôi nhà giữ lại phần lớn tường gạch và cấu trúc gỗ ban đầu của trường học và tạo ra mới xung quanh các bức tường gạch chịu lực.

 file.323581 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323580 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323579 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323578 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323577 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323576 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323575 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323573 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

Nhiều bức tường và trần nhà ốp gỗ, đồ gắn tường được chế tác từ những tấm ván, dầm, xà cũ của tòa nhà.

file.323575 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323576 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323577 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323578 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323579 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.323580 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

Ngôi nhà được lắp đặt thêm hệ thống nước nóng, sưởi/ làm mát năng lượng mặt trời và địa nhiệt. Hệ thống đèn LED ít tốn kém, các giá đèn huỳnh quang có mặt khắp ngôi nhà.

file.3235641 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.3235651 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

file.3235661 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

Phòng giặt được lắp mái kính để hong khô quần áo, giúp tiết kiệm năng lượng.

NT (Dịch)

300x250 Ngôi nhà được cải tạo lại từ một trường học

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>