Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

Ty Huu Doc Ngoc

Tọa lạc tại quận Porto của Bồ Đào Nha, ngôi nhà đặc biệt này được thiết kế khá tuyệt vời bởi Carlos Nuno Lacerda. Hoàn thành từ năm 2011, hãy xem sự tuyệt vời của ngôi nhà này như thế nào.

d3a992e1ac9469076dbfbc64d1e9aa91 Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

2f36305bd84894fd8737a8e88f7d465a Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

3ed0c7337c848c7c59a3026c01523d18 Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

6d3eae938ce06ff421b47e2a861523b1 Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

8e31d736a9bdd73c92511318d0a933aa Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

57697bc33f0553ad18b5f36e5bec8796 Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

823163ce7dcc4f18cb4eb48808cb1db1 Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

c761974be8c764ebafe62031d47b9f7f Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

300x250 Ngôi nhà tuyệt vời tại quận Porto của Bồ Đào Nha

Cùng Danh Mục:

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>